GFR

Fra Onco
Hopp til navigering Hopp til søk

Estimering av GFR kan gjøres ved hjelp av MDRD-formelen (gjelder for voksne >18 år)[1].

Estimert GFR (MDRD)

Alder (år)
Kreatinin (i serum eller plasma, mmol/L)
Kjønn Kvinne
Mann
Afroamerikaner? Ja
Nei
GFR (mL/min)

GFR (mL/min/1,73 m2) = 175 × (S-kreatinin/88,4)-1,154 × (alder)-0.203 × (0,742 hvis kvinne) x (1,212 hvis afroamerikaner)

Det anbefales at GFR-verdier høyere enn 60 mL/min/1,73 m2 bare rapporteres som ≥60, ikke som en eksakt tallverdi.

Se også:

Referanser

  1. Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration. Using standardized serum creatinine values in the modification of diet in renal disease study equation for estimating glomerular filtration rate. Levey AS et al. Ann Intern Med 2006;145;247-54.