Utredning av kreft

Fra Onco
(Omdirigert fra Utredning)
Hopp til navigering Hopp til søk

Utredning ved mistanke om kreft styres av symptomer, kliniske funn og prøveresultater, og eventuelt arvelige faktorer og miljøfaktorer som kan ligge til grunn for kreftmistanken. Helsedirektoratet har utarbeidet ulike pakkeforløp for kreft. Pakkeforløp er nasjonale standardiserte pasientforløp, der målet er å bidra til rask utredning og behandlingsstart uten unødvendig ventetid. Handlingsprogrammene for hver krefttype omtaler også utredning ved mistenkt eller påvist kreft.

Utredningen baserer seg generelt på grundig anamnese (inklusivt risikofaktorer som røyking, yrkeseksposisjon for karsinogener, arvelig belastning, etc.), samt klinisk undersøkelse. De fleste kreftformer opptrer hyppigere i bestemte aldersgrupper, og noen er kjønnsspesifikke. Ved berettiget mistanke suppleres utredningen med blodprøver og bildediagnostikk, og eventuelt vevsprøve fra aktuelle kreftsuspekte lesjoner, samt henvisning til spesialist. Kreft kan også ha et mer akutt forløp som tilsier at pasienten må henvises før utredning er gjennomført. Ventetiden kan også være en belastning i mer langsomt forløpende tilfeller, og derfor er det utviklet pakkeforløp for å standardisere utredning og behandlingsstart ved kreft.

Debutsymptomer ved kreft kan være uforklarlig vekttap, høy senkning eller anemi (med eller uten hematuri, hemoptyse, hematemese, melena eller rektalblødning). Sykdommen kan også debutere med akutte tilstander som truende tverrsnittslesjon, hyperkalsemi og trykkhodepine (morgenhodepine og kvalme/oppkast).

Handlingsprogram og pakkeforløp

Helsedirektoratet har utarbeidet pakkeforløp for de fleste hovedtyper av kreft. Utredning og diagnostikk er også omtalt under handlingsprogrammene for de respektive krefttypene (se under solide svulster og leukemi).

Det er utarbeidet et eget diagnostisk pakkeforløp for pasienter med uspesifikke symptomer på alvorlig sykdom som kan være kreft

Pakkeforløp Helsedirektoratets veiledning Helsedirektoratets pasientbrosjyre
Akutt leukemi https://www.helsedirektoratet.no/pakkeforlop/akutt-leukemi leukemi, akutt
Blærekreft https://www.helsedirektoratet.no/pakkeforlop/blaerekreft blærekreft
Brystkreft https://www.helsedirektoratet.no/pakkeforlop/brystkreft brystkreft
Bukspyttkjertelkreft https://www.helsedirektoratet.no/pakkeforlop/bukspyttkjertelkreft bukspyttkjertelkreft
Diagnostisk pakkeforløp for pasienter med uspesifikke symptomer på alvorlig sykdom som kan være kreft https://www.helsedirektoratet.no/pakkeforlop/diagnostisk-pakkeforlop-for-pasienter-med-uspesifikke-symptomer-pa-alvorlig-sykdom-som-kan-vaere-kreft uspesifikke symptomer som kan være kreft (diagnostisk pakkeforløp)
Eggstokkreft https://www.helsedirektoratet.no/pakkeforlop/eggstokkreft eggstokkreft
Føflekkreft https://www.helsedirektoratet.no/pakkeforlop/foflekkreft føflekkreft
Galleveiskreft https://www.helsedirektoratet.no/pakkeforlop/galleveiskreft galleveiskreft
Hjernekreft https://www.helsedirektoratet.no/pakkeforlop/hjernekreft hjernekreft
Hode-halskreft https://www.helsedirektoratet.no/pakkeforlop/hode-halskreft hode- og halskreft
Kreft hos barn https://www.helsedirektoratet.no/pakkeforlop/kreft-hos-barn kreft hos barn
Kreft i skjoldbruskkjertelen https://www.helsedirektoratet.no/pakkeforlop/kreft-i-skjoldbruskkjertelen skjoldbruskkjertelkreft
Kreft i spiserør og magesekk https://www.helsedirektoratet.no/pakkeforlop/kreft-i-spiseror-og-magesekk spiserørs- og magesekkreft
Kronisk lymfatisk leukemi https://www.helsedirektoratet.no/pakkeforlop/kronisk-lymfatisk-leukemi leukemi, kronisk lymfatisk (KLL)
Livmorhalskreft https://www.helsedirektoratet.no/pakkeforlop/livmorhalskreft livmorhalskreft
Livmorkreft https://www.helsedirektoratet.no/pakkeforlop/livmorkreft livmorkreft
Lungekreft https://www.helsedirektoratet.no/pakkeforlop/lungekreft lungekreft
Lymfomer https://www.helsedirektoratet.no/pakkeforlop/lymfomer lymfekreft/lymfom
Metastaser med ukjent utgangspunkt https://www.helsedirektoratet.no/pakkeforlop/metastaser-med-ukjent-utgangspunkt metastaser (spredning) med ukjent utgangspunkt
Myelomatose https://www.helsedirektoratet.no/pakkeforlop/myelomatose benmargskreft (myelomatose)
Nevroendokrine svulster https://www.helsedirektoratet.no/pakkeforlop/nevroendokrine-svulster nevroendokrine svulster
Nyrekreft https://www.helsedirektoratet.no/pakkeforlop/nyrekreft nyrekreft
Pakkeforløp for kreft - Diagnoseveiledere https://www.helsedirektoratet.no/pakkeforlop/pakkeforlop-for-kreft-diagnoseveiledere skjoldbruskkjertelkreft
Peniskreft https://www.helsedirektoratet.no/pakkeforlop/peniskreft peniskreft
Primær leverkreft https://www.helsedirektoratet.no/pakkeforlop/primaer-leverkreft leverkreft
Prostatakreft https://www.helsedirektoratet.no/pakkeforlop/prostatakreft prostatakreft
Sarkom https://www.helsedirektoratet.no/pakkeforlop/sarkom benkreft (sarkom)
Testikkelkreft https://www.helsedirektoratet.no/pakkeforlop/testikkelkreft testikkelkreft
Tykk- og endetarmskreft https://www.helsedirektoratet.no/pakkeforlop/tykk-og-endetarmskreft tykk- og endetarmskreft