Kliniske tegn på nært forestående død hos kreftpasienter

Fra Onco
Hopp til navigering Hopp til søk

Pasienter med få dager igjen å leve bør slippe belastende undersøkelser, unødvendige behandlinger og meningsløse overflyttinger. Men hvordan vet du om pasienten er i ferd med å dø eller tilstanden fortsatt kan snu? En prospektiv studie av 357 preterminale kreftpasienter registrerte kliniske symptomer og tegn ved nært forestående død.[1]

Faksimile av figur 1 i The Oncologist 2014;19:1-7, © AlfaPress 2014.


Quiz: Hva vet du om kliniske tegn på mulig forestående død?

Denne studien inkluderte pasienter med avansert kreft og behov for intensiv pleie, med 38 % pretest-sannsynlighet for å dø innen tre dager.

1

Hvilket tegn tror du man påviste hos minst halvparten av pasientene ved undersøkelse tre dager før pasientens død?

apneperioder (prolongerte pauser mellom hver pust)?
Cheyne-Stokes' respirasjon?
dødsralling?
dysfagi av væske (vanskeligheter med peroralt væskeinntak)?
nedsatt bevissthet (definert ved "Richmond Agitation Sedation Scale" < -1)[2]
dårlig allmenntilstand (definert ved "Palliative Performance Scale" ≤ 20 %; dvs. sengeliggende og helt hjelpetrengende)[3][4]
perifer cyanose
ikke følbar radialispuls
forsert respirasjon med kjevebevegelser (nedsenking av mandibelen ved inspirasjon)
oliguri/anuri (≤ 100 mL diurese per 12 timers observasjon)
Ingen av de ovennevnte
Selv om typiske tegn på nært forestående død ofte ikke ble observert ved en gitt undersøkelse tre dager før pasientens død, hadde ofte slike tegn blitt observert en eller annen gang frem til dette tidspunktet.

Problemer med væskeinntak, redusert bevissthetsnivå og nedsatt allmenntilstand ("performance scale") var i denne undersøkelsen som oftest blitt observert ved en undersøkelse innen tre dager før pasienten døde. Disse anses som "tidlige tegn" på mulig forestående død, men er ikke ensbetydende med at pasienten kommer til å dø under sykehusoppholdet. Symptomene kan være reversible, men er indikative for at pasientens tilstand kan være under forverring. Studier har vist at pasienter med slike tegn ofte kun har uker igjen å leve.

Senere tegn på mulig forestående død (de øvrige sju nevnte kliniske tegnene) inntreffer vanligvis ikke før det kun er få dager igjen til døden inntreffer.

2

Hvor stor andel av pasientene i denne studien tror du hadde minimum ett slikt "sent tegn" på mulig forestående død ved undersøkelse ett døgn før pasienten døde?

54 %
66 %
86 %


Referanser

  1. Clinical signs of impending death in cancer patients. Hui D, dos Santos R, Chisholm G et al. Oncologist 2014;19;1-7. (→DOI)
  2. Wikipedia: Richmond Agitation-Sedation Scale
  3. Palliative performance scale (PPS): a new tool. Anderson F, Downing GM, Hill J, Casorso L, Lerch N. J Palliat Care 1996;12;5-11.
  4. Victoria Hospice: Instruction and Information about PPSv2