Antimetabolitter

Fra Onco
Hopp til navigering Hopp til søk

Antimetabolitter er kjemiske analoger til molekyler som er viktige for cellens metabolisme. De likner substanser som inngår i normale biokjemiske reaksjoner, men er likevel såpass forskjellige at de forstyrrer cellenes normale funksjoner, deriblant celledeling.

Inndeles etter hvilken metabolitt de "etterligner": folsyreanaloger, purinanaloger og pyrimidinanaloger. Folsyreanalogene hemmer omdanning av folsyre til tetrahydrofolat, som igjen er nødvendig for DNA-syntese og celledeling. Purin- og pyrimidinanalogene virker ved at de innkorporeres i DNA under S-fasen og forstyrrer celledelingen, samt ved å påvirke RNA-syntese (purin og pyrimidin er byggesteinene i DNA og RNA).

Antimetabolittene er potente cytostatika og blant de som er mest benyttet i kreftbehandlingen.

Folsyreanaloger

Antidot: folinat [4], synonym kalsiumfolinat [5]: Folinat, Calciumfolinat, Kalsiumfolinat, Isovorin

Kalsiumfolinat er et aktivt derivat av folsyre og brukes som antidot mot metotreksat, først og fremst ved høydosebehandling for å fremskynde utskillelse av metotreksat.

Purinanaloger

Pyrimidinanaloger